Gohebwyr

Gohebwyr

Alma: Margaret Evans
01994 484541

Bancyfelin: Merle Jones
01267 211300
eleanormerle@icloud.com
Capeli Bancyfelin a Cana: Parch. Beti-Wyn James
beti.wyn@icloud.com

Blaenwaun: Tegwen James
01994 448223

Capel Moriah (Blaenwaun): Meinir Eynon
01437 563540
meinireynon@gmail.com

Cefnypant: Valerie Davies
01994 448475
vdavies55@outlook.com

Clunderwen: Lynys Davies
01437 563319
mam_dadbox@yahoo.co.uk

Cwmbach: Jane Evans
01994 448790
teulujames@btinternet.com

Cwm Meils: Meinir Eynon
01437 563540
meinireynon@gmail.com

Cwmfelin Mynach: Nansi Evans
01994 448392

Efailwen: Angharad Booth Taylor
01994 419221
angharad.boothtaylor@btinternet.com

Gelliwen: Peter Crowdie
01994 230033
peter.crowdie@btinternet.com

Hendy-Gwyn: Heather Jenkins
01994 240138
jenkinsh2809@gmail.com

Y Parch. Guto Llywelyn
01269 851655
gutollywelyn@hotmail.com

Henllan Fallteg: Sian Jackson
01994 240981
jacksonfawr@btinternet.com

Login: Meinir Eynon
01437 563540
meinireynon@gmail.com

Capel Calfaria ( Login ) – Eurfyl Lewis
01994 419495
eurfyllewis@btinternet.com

Llanboidy: Norah Heseltine
01994 448241
sales@shwldimwl.com

Llandysilio: Delyth Roblin
07882 639867
delythroblin@outlook.com

Llanglydwen: Jill Lewis
01994 419495
jill.lluest@gmail.com

Llangynin: Susan Phillips
01994 231066
siwperiw@googlemail.com

Meidrim: Patsy Lewis
01994 230369
talarwen@hotmail.com

Penybont: Linda Davies
01994 484657
lindadavies02061955@icloud.com

Pwlltrap: Beti Wyn James
01994 230966
betiwynjames@aol.com

Rhydyceisiaid: Doreen Adams
01994 240581

Rhydwilym: Eilyr Davies
01994 240581
eilirtyrhos@btinternet.com

San Cler: Beti Wyn James
01994 230966
betiwynjames@aol.com

Trelech: Alyson Harries
01994 484359
alysonharries@btconnect.com