Swyddogion y Cardi Bach

Daw’r Cardi Bach i fodolaeth bob mis, diolch i ddycnwch y tim o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n galed er lles y papur bro

Tim Golygyddol

Llun Rhoswen

Rhoswen Llewellyn

Golygydd
Llun Wyn (2)

Wyn Evans

Cysodwr
Llun Meirwen

Meirwen Evans

Cysodwr
Llun Nansi

Nansi Evans

Teipydd
Llun Roy

Roy Llewellyn

Ffotograffydd a Dosbarthydd

Bwrdd Busnes

Llun Eurfyl

Eurfyl Lewis

Cadeirydd
llun undeg

Undeg Lewis

Ysgrifennydd
Llun Roy

Roy Llewellyn

Trysorydd

Gohebwyr Lleol

Alma: Margaret Evans 01994 484541

Arberth: Rhidian Evans 01348 873700

Bancyfelin: Merle Jones 01267 211300

Cefnpant:

Clunderwen: Lynys Davies 01437 563319

Cwmbach: Jane Evans 01994 448790

Cwm Miles: Meinir Eynon 01437 563540

Cwmfelin Mynach: Nansi Evans 01994 448392

Efailwen: Avril Owen 01994 419611 / Mair Eynon 01994 419387 / Jean Jones 01994 419561

Gelliwen: Peter Crowdie 01994 230033

Hendy-Gwyn: Mel Jenkins 01994 240411 / Y Parch. Guto Llywelyn

Henllan Fallteg: Rhian Harries 01994 240981 / Sian Jackson 01994 240981

Login:

Llanboidy: Norah Heseltine 01994 448241

Llandysilio: Laurie Bowen 01437 563282

Llanglydwen: Jill Lewis 01994 419495

Llangynin: Susan Phillips 01994 231066

Meidrim: Parch Jeffrey Gainer 01994 231378

Penybont: Una Williams 01994 484372

Pwlltrap: Sally Davies 01994 230241

Rhydyceisiaid: Doreen Adams 01994 240581

Rhydwilym: Beryl John 01437 563357

San Cler: Beti Thomas 01994 230686 / Beti Wyn James 01994 230966

Trelech: Menna Thomas Jones 01994 484207

to top button