Hysbysebwyr

Hysbysebwyr cyfredol Y Cardi Bach
Enw / Busnes
Geoffrey Rees - Deintydd, Hendygwyn
Tomos Rees - Garej New House, Llangynin
Lyndon George - Garej Blaenwaun-¼  x 10
G & J M Phillips - Contractwyr Trydanol
Berald Blain Cymdeithion Cyf.
Colin J Harries- Cigydd, Hendygwyn
Gwasanaeth Ceir Hendygwyn - S Owens a D James
David Harries & Co - Hendygwyn
Carwyn Lewis, Llanybri
Brian John - Rose Garage
Davies - Masnachwyr Adeiladu Hendygwyn
Magstim HDG
Jeff Court, Station Garage
Wynne Phillips - Canolfan Tryciau, HDG
Milfeddygon - Meddygfa'r Hen Farchnad, San Clêr
Ron Organ - Plymiwr, Hendygwyn
J K Lewis a'I Fab, Glandy Cross - Carwyn a Sian James
Wyn Davies a'i Frodyr - Adeiladwyr
Gwasanaeth Glanhau Apple Blossom
Preseli S/Stn, Llanddewi- Jeff Jenkins
Eagle Signs
Jones Login
Phil a Sion Harries, Henllan Amgoed
Gareth - Pobty Merydd, Llandysilio
Lamos - Beiciau Modur, Llandisilio
Young Bros.- Llandysilio
Huw Owen. Rhydymoch Llandysilio
Nantyffin
G & S Llewellyn ai Mab, Contractwyr Amaethyddol, Llandysilio
Sonia - Siop Gwallt, Llandysilio
Angel Inn, Llandysilio - George ac Anne Youngman
J B Owen. Llandysilio
Adrian Llewellyn, Llandysilio
CO-OP  San Cler -Ben Wright)
Nia Llewellyn - Delwedd
Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Hendygwyn
Paul Morgan - Paentwyr, Hendygwyn
Dennis Jones a'i deulu, Efailwen
Wyn Howells - Paentiwr, Llanboidy
Susan Griffiths, Siop Trin Gwallt, San Cler
Huw Thomas, Afallon -Valtra
Europa - Ffasiynau Gwallt, San Clêr
Roadhouse Restaurant, Hendygwyn
Masnachwyr Adeiladu Taf, San Clêr
ACR Environmental, Pwlltrap - Rhodri Davies
Jerry Williams a'I Feibion - Rodney Williams
County Stores, San Cler - Wynham Phillips a'I Feibion
Yswiriant Cleddau - Eirian Page
G Williams, Seiri Meini Coffa
Evans - Fferyllfa Medical Hall, San Cler
Cartref Garreg Lwyd, San Clêr
Gloria Gibby Bronllys, Clunderwen
Davies - Gwasanaeth Garddio, Clundewrwen
W J Kenneth Davies - Trefnwyr Angladdau
Brace & Davies, Clunderwen - Seiri Coed
T D Ladd, Clunderwen
James y Sadler, Clunderwen
D R Morgan, Fferyllydd, Clunderwen
Gerald  Llewellyn, Plymiwr, Clunderwen
Kathy a Eddie Phillips, Clunderwen
R M Jones (Meurig), Clunderwen
Rosmarie Davies - Cyfrifydd Technegol
Bysiau Cwm Taf
Teiars Cwm Taf
 Fferyllfa San Cler
Cymdeiths Genedlaethol Hywel Dda - Dim âl
Huw Jones, Adeiladwr, Hendygwyn
Sarah - Siop Bapurau HDG
Ithel a Jean Parri-Roberts, Swyddfa Bost, Hendygwyn
Meddygfa Taf
Neil Jenkins - Adeiladwr, Hendygwyn
Alison Rees- Trin Gwallt Symudol, Hendygwyn
Golchi a Sychu, Hendygwyn - James Hughes
Gwasanaeth Trydanol RMD
Gordon Hughes - Cigydd, Hendygwyn
Marchnad Cynyrch Hendygwyn
Rose Rickards - Siop Gwallt, Hendygwyn
Gareth Glanville - Saer Coed, Hendygwyn
Station House Hotel. Hendygwyn
Amser Te, HDG - Christine Young
Colourwy - Hendygwyn
D B Davies, Heddfan Hendygwyn
Fferyllfa Boots, Hendygwyn - Dave Edwards
David  Lewis - Garej Central
Allen a'i Bartneriaid - Milfeddygon, Hendygwyn
Brian Brown, Maeshyfryd, Hendygwyn
Y Popty Café - Christine James
Ken Davies - Cigydd, Crymych
P M Hughes - Cigydd, San Clér
Davies-Cwmni Adeiladwaeth (Wyn Davies, Fferm Blawenwaun)
Riverlea  - Hendygwyn (John Griffiths)
Evan Rees, San Cler
Masnachwyr Adeiladu DP, Llanboidy
Gorsaf Rheilffordd Login
Ieuan J Griffiths - Adeiladwr, Hendygwyn
Thomas , Caerseli, Clunderwen
Perianneg Mark James ( Marc  James Engineering)
Colin John-Llewelyn Davies, Hendygwyn
Partneriaeth MDFS - Lyn Davies a'i Feibion. Castell Pigyn
All Pump Services - Haydn Lloyd
Siop y Pentan, Caerfyrddin
Russell Thomas - JCB
Dorian Phillips-Adeiladwyr, Llanboidy
NFU Cymru - San Cler (Robert Thomas)
Mike Faulkner, Hendygwyn
Popty Rhydwen, Llandysilio 3x1/4 Tudalen
Richard a Non Murray - Tafarn yr Oen, Llanboidy
MWJ - Ffenestri, Llandysilio
Bill Owens, Plymier a Trydanwr, Cefnypant
Siop Sian, Crymych
Cwmni Adeiladu Burns, Arberth
Shwl di Mwl
Carwyn Rees -Boomerang
D E Phillips, Glandwr
Ceginau Clasurol Hendygwyn - Emil Chwistek
Whitland Engineering
Caffi Beca, Efailwen
Mason Bros
Wynne San Cler-Garej a Teiars
Terry Thomas & Co
Aeres Williams, Hyfforddwraig Gyrru, Glandy Cross
Gareth Edwards-GNE Gwydr Dwbwl
Canolfan Arddio Tafarnspeit
Aled Jones - Contractiwr, Llangynin
Llety Cynin
Clwb Rygbi Hendygwyn
Ceginau Galeri Redi - Kevin Thomas

 

to top button